Pojęcie lokaty bankowej.

Posted by password on Wed, Nov 04 2015 11:13:18

Słowo lokata jest ogólnie znanym pojęciem, ale nie do końca wszyscy wiedzą, co ono oznacza. Lokata jest niczym innym jak umową, jaka zostaje podpisana pomiędzy klientem, a bankiem. W umowie tej zawarte są bardzo ważne informacje dla każdej ze stron. Klient udostępnia bankowi swoje własne środki pieniężne, mówiąc inaczej zakłada w banku depozyt. Jest on zakładany na określony czas. W zamian za założenie depozytu bank będzie musiał zapłacić klientowi odsetki. Ich wielkość uzależniona jest od wielu czynniku. Można je wypłacać, co miesiąc, co kwartał lub raz na rok. Niemal w każdej lokacie odsetki nalicza się, a następnie dodaje je do kwoty całej lokaty. Ma tutaj miejsce tak zwana kapitalizacja odsetek.

Jak dzielimy lokaty bankowe.

Najbardziej znany podział lokaty bankowej dzieli ją na trzy zasadnicze rodzaje. Mamy lokaty terminowe, lokaty dynamiczne i lokaty rentierskie. Pierwsza z grup, czyli lokata terminowa jak sama nazwa wskazuje pieniądze lokowane jest na określony termin. Przez cały czas trwania lokaty klient zobowiązuje się, że nie będzie podejmować środków z lokaty. W zamian za to, że bank będzie mógł dysponować i zarządzać jego pieniędzmi na koniec wypłaci mu stosowną zapłatę w postaci odsetek. W przypadku, kiedy klient przed czasem wypłaci środki z lokaty poniesie pewne konsekwencje, jakie zostały przewidziane w umowie. Może częściowo lub nawet całkowicie utracić zgromadzone do tej pory odsetki.

Lokata dynamiczna i rentierska.

W przypadku lokaty dynamicznej można w każdej chwili wypłacać środki pieniężne. Co bardzo ważne w przypadku, tej lokaty nawet, jeśli za wcześnie wypłacimy pieniądze nie poniesiemy z tego tytułu żadnych konsekwencji. Nie utracimy już zgromadzonych odsetek. Lokata rentierska jest rodzajem lokaty długoterminowej. Tutaj odsetki naliczone nie są dodawane do podstawowej kwoty lokaty. Bank odsetki wypłaca bezpośrednio klientowi. Odsetki uzyskuje się regularnie, przez co lokata nazywa się rentierską, gdyż klient regularnie otrzymuje pieniądze od banku, tak jakby otrzymywał rentę. Lokata terminowa, dynamiczna i rentierska to trzy główne grupy lokat. Do każdej z nich zalicza się jeszcze całą masę odmian lokat bankowych, które działają na nieco innych zasadach.